Publication Details

Category Text Publication
Reference Category Journals
Title (Primary) Ruimtelijke gevolgen van beprijzen milieueffecten
Author Eppink, F.V.
Source Titel Landschap
Year 2008
Department CLE
Volume 25
Issue 3
Page From 159
Page To 161
Language niederländisch
Abstract De natuur in Nederland staat door economische groei onder aanhoudende en hoge druk. De vrije grondmarkt houdt geen rekening met effecten op milieu en biodiversiteit. Beprijzen van deze effecten zou tot verschuivingen in de ruimtelijke verdeling van grondgebruiksfuncties kunnen leiden. De milieueffecten die in deze studie aan bod komen zijn verzuring - van acht natuurtypen door specifiek vier vormen van landbouw - en versnippering van van natuur - door negentien soorten van menselijk grondgebruik. Het model LUMOS-RS is daarbij gehanteerd
Persistent UFZ Identifier https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=909
Eppink, F.V. (2008):
Ruimtelijke gevolgen van beprijzen milieueffecten
Landschap 25 (3), 159 - 161