Publication Details

Category Text Publication
Reference Category Journals
Title (Primary) Wstępne wyniki pomiarów składu izotopowego azotanów rozpuszczonych w wodach podziemnych GZWP 333. Isotopic composition of nitrates dissolved in groundwaters of the GZWP 333 - preliminary results
Author Chmura, W.; Duliński, M.; Różański, K.; Żurek, A.; Kryza, J.; Weise, S.M.
Journal Współczesne Problemy Hydrogeologii
Year 2003
Department ISOHYD
Volume 11
Issue 2
Page From 73
Page To 80
Language polnisch
Persistent UFZ Identifier https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=4763
Chmura, W., Duliński, M., Różański, K., Żurek, A., Kryza, J., Weise, S.M. (2003):
Wstępne wyniki pomiarów składu izotopowego azotanów rozpuszczonych w wodach podziemnych GZWP 333. Isotopic composition of nitrates dissolved in groundwaters of the GZWP 333 - preliminary results
Współczesne Problemy Hydrogeologii 11 (2), 73 - 80