Publication Details

Category Text Publication
Reference Category Journals
Title (Primary) Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Author Malina, G.; Bujak, I.
Journal Ochrona Środowiska
Year 2017
Department CATHYD
Volume 39
Issue 3
Page From 9
Page To 18
Language polnisch
UFZ wide themes RU2;
Persistent UFZ Identifier https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19454
Malina, G., Bujak, I. (2017):
Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Ochr. Sr. 39 (3), 9 - 18