Publication Details

Reference Category Journals
DOI / URL
Title (Primary) Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Author Malina, G.; Bujak, I.;
Journal Ochrona Środowiska
Year 2017
Department CATHYD;
Volume 39
Issue 3
Language polnisch;
POF III (all) T31;
UFZ wide themes RU2;
ID 19454
Persistent UFZ Identifier https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19454
Malina, G., Bujak, I. (2017):
Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Ochr. Sr. 39 (3), 9 - 18