Publication Details

Category Text Publication
Reference Category Journals
URL http://www.kas.de/ukraine/en/publications/47538/
Title (Primary) Carbon taxation and market financial instruments for mobilizing climate finance. Оподаткування викидів парникових газів та ринкові фінансові інструменти мобілізації кліматичних фінансів
Author Sushchenko, O.; Schwarze, R.
Source Titel KAS Policy Paper
Year 2016
Department OEKON
Volume 27
Page From 37
Language ukrainisch
Keywords limate finance; carbon taxation; market financial instruments; climate- aligned bonds; non-financial reporting
UFZ wide themes RU6;
Abstract The aim of this paper is to elaborate recommendations for politicians and authorities for the accumulation of climate finance in Ukraine, to evaluate different financial instruments and their role in mobilization of the necessary financial resources. The authors describe the shift from voluntary corporate social responsibility (CSR) to the new principles of investing (ESG) and business models in the climate change area and explain how these changes affect mobilization of climate finance.

Special attention is paid to the importance of transaction costs, and ways how the accounting, reporting and evaluation of the results of emission reduction projects could reduce existing costs and improve access to the financial market, i.e. to relatively “cheap” financial resources. In this Paper are also described ways for establishing the necessary infrastructure on the financial market needed to minimize the transaction costs while getting financial resources for purpose of greenhouse gases reduction.

Young scientists from Scientific Society and Center for BLENDED VALUE Studies of KNEU (Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman) and European University Viadrina (Frankfurt, Oder) - T.A. Beyer, E. Schultze, C. Stanek, joined their forces to prepare this paper.

First results of this research were presented at the second International Summer School on "Economic Aspects of Climate Change", which brought together professors, students and experts from Germany and Ukraine and took place near Kyiv from August 30 till September 2, 2016.

Метою даної роботи є розробка рекомендацій для політиків, представників влади щодо створення в Україні умов для акумуляції кліматичних фінансів, оцінка спроможністі різноманітних фінансових інструментів та визначення їх ролі в процесі акумуляції необхідних фінансових ресурсів. Автори демонструють перехід від добровільної корпоративної соціальної відповідальності (CSR) до нових принципів інвестування (ESG), моделей ведення бізнесу в умовах зміни клімату та пояснюють, як ці зміни впливають на процес мобілізації кліматичних фінансів.
Окрема увага приділяється трансакційним витратам, позитивним та негативним сторонам обліку, звітності та оцінки результатів проектів, повязаних зі скороченням викидів парникових газів, опису можливих шляхів їх використання з метою скорочення існуючих витрат, отримання доступу до фінансового ринку та відноснодешевихфінансових ресурсів. Також в роботі описані шляхи побудови інфраструктури фінансового ринку, необхідної для мінімізації трансакційних витрат в процесі залучення фінансових ресурсів для скорочення викидів парникових газів.

У підготовці видання взяли участь молоді вчені Наукового товариства, Center for Blended Value Studies ДВНЗКНЕУ ім. В. Гетьмана” (Київ) та Європейського Університету Віадріна (Франкфурт-на-Одері, Німеччина)

Вперше результати цього дослідження були презентовані під час ІІ Міжнародної літньої школиЕкономічні аспекти зміни клімату”, яка обєднала професорів, студентів та експертів з Німеччини та України та відбулася поблизу Києва 30 серпня - 2 вересня 2016 року.
Persistent UFZ Identifier https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=18804
Sushchenko, O., Schwarze, R. (2016):
Carbon taxation and market financial instruments for mobilizing climate finance. Оподаткування викидів парникових газів та ринкові фінансові інструменти мобілізації кліматичних фінансів
KAS Policy Paper 27 , 37