Author (Surname)
Year DOI
Title (primary)
Title (secondary)
ISBN ISSN
Ref Type Edition
Journal / Series
POFIII
Department
Free/Open Access
sort by: Author Year Title (Primary) ID
                Export:

3 Hits

<< >>
ID publication
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
full text (doi)
24837 de Bello, F., Lavorel, S., Hallett, L.M., Valencia, E., Garnier, E., Roscher, C., Conti, L., Galland, T., Goberna, M., Májeková, M., Montesinos-Navarro, A., Pausas, J.G., Verdú, M., Vojtkó, A.E., Götzenberger, L., Lepš, J. (2021):
Functional trait effects on ecosystem stability: assembling the jigsaw puzzle
Trends Ecol. Evol. 36 (9), 822 - 836
full text (doi)
15855 de Bello, F., Vandewalle, M., Reitalu, T., Lepš, J., Prentice, H.C., Lavorel, S., Sykes, M.T. (2013):
Evidence for scale- and disturbance-dependent trait assembly patterns in dry semi-natural grasslands
J. Ecol. 101 (5), 1237 - 1244
full text (doi)
<< >>