Author (Surname)
Year DOI
Title (primary)
Title (secondary)
ISBN ISSN
Ref Type Edition
Journal / Series
POFIII
Department
Free/Open Access
sort by: Author Year Title (Primary) ID
                Export:

3 Hits

<< >>
ID publication
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
full text (doi)
24827 Ling, X., Huang, Y., Guo, W., Wang, Y., Chen, C., Qiu, B., Ge, J., Qin, K., Xue, Y., Peng, J. (2021):
Comprehensive evaluation of satellite-based and reanalysis soil moisture products using in situ observations over China
Hydrol. Earth Syst. Sci. 25 (7), 4209 - 4229
full text (doi)
7407 Lu, W.F., Chen, W., Duan, B.W., Guo, W.M., Lu, Y., Wassmann, R., Neue, H.U. (2000):
Methane emissions and mitigation options in irrigated rice fields in southeast China
Nutr. Cycl. Agroecosyst. 58 (1/3), 65 - 73
full text (doi)
<< >>