Author (Surname)
Year DOI
Title (primary)
Title (secondary)
ISBN ISSN
Ref Type Edition
Journal / Series
POFIII
Department
Free/Open Access
sort by: Author Year Title (Primary) ID
                Export:

4 Hits

<< >>
ID publication
13464 Bennett, N.D., Croke, B.F.W., Guariso, G., Guillaume, J.H.A., Hamilton, S.H., Jakeman, A.J., Marsili-Libelli, S., Newham, L.T.H., Norton, J.P., Perrin, C., Pierce, S.A., Robson, B., Seppelt, R., Voinov, A.A., Fath, B.D., Andreassian, V. (2013):
Characterising performance of environmental models
Environ. Modell. Softw. 40 , 1 - 20
full text (doi)
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
full text (doi)
18949 Elsawah, S., Pierce, S.A., Hamilton, S.H., van Delden, H., Haase, D., Elmahdi, A., Jakeman, A.J. (2017):
An overview of the system dynamics process for integrated modelling of socio-ecological systems: Lessons on good modelling practice from five case studies
Environ. Modell. Softw. 93 , 127 - 145
full text (doi)
16849 Thakur, M.P., Milcu, A., Manning, P., Niklaus, P.A., Roscher, C., Power, S., Reich, P.B., Scheu, S., Tilman, D., Ai, F., Guo, H., Ji, R., Pierce, S., Guerrero Ramirez, N., Richter, A.N., Steinauer, K., Strecker, T., Vogel, A., Eisenhauer, N. (2015):
Plant diversity drives soil microbial biomass carbon in grasslands irrespective of global environmental change factors
Glob. Change Biol. 21 (11), 4076 - 4085
full text (doi)
<< >>