Author (Surname)
Year DOI
Title (primary)
Title (secondary)
ISBN ISSN
Ref Type Edition
Journal / Series
POFIII
Department
Free/Open Access
sort by: Author Year Title (Primary) ID
                Export:

3 Hits

<< >>
ID publication
22081 Eisenhauer, N., Schielzeth, H., Barnes, A.D., Barry, K., Bonn, A., Brose, U., Bruelheide, H., Buchmann, N., Buscot, F., Ebeling, A., Ferlian, O., Freschet, G.T., Giling, D.P., Hättenschwiler, S., Hillebrand, H., Hines, J., Isbell, F., Koller-France, E., König-Ries, B., de Kroon, H., Meyer, S.T., Milcu, A., Müller, J., Nock, C.A., Petermann, J.S., Roscher, C., Scherber, C., Scherer-Lorenzen, M., Schmid, B., Schnitzer, S.A., Schuldt, A., Tscharntke, T., Türke, M., van Dam, N.M., van der Plas, F., Vogel, A., Wagg, C., Wardle, D.A., Weigelt, A., Weisser, W.W., Wirth, C., Jochum, M. (2019):
A multitrophic perspective on biodiversity–ecosystem functioning research
In: Eisenhauer, N., Bohan, D.A., Dumbrell, A.J. (eds.)
Mechanisms underlying the relationship between biodiversity and ecosystem function
Advances in Ecological Research 61
Academic Press / Elsevier, London, p. 1 - 54
full text (doi)
24904 Messier, C., Bauhus, J., Sousa-Silva, R., Auge, H., Baeten, L., Barsoum, N., Bruelheide, H., Caldwell, B., Cavender-Bares, J., Dhiedt, E., Eisenhauer, N., Ganade, G., Gravel, D., Guillemot, J., Hall, J.S., Hector, A., Hérault, B., Jactel, H., Koricheva, J., Kreft, H., Mereu, S., Muys, B., Nock, C.A., Paquette, A., Parker, J.D., Perring, M.P., Ponette, Q., Potvin, C., Reich, P.B., Scherer-Lorenzen, M., Schnabel, F., Verheyen, K., Weih, M., Wollni, M., Zemp, D.C. (2021):
For the sake of resilience and multifunctionality, let's diversify planted forests!
Conserv. Lett. , e12829
full text (doi)
24351 Van Sundert, K., Khan, M.A.S.A., Bharath, S., Buckley, Y.M., Caldeira, M.C., Donohue, I., Dubbert, M., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Eskelinen, A., Finn, A., Gebauer, T., Haider, S., Hansart, A., Jentsch, A., Kübert, A., Nijs, I., Nock, C.A., Nogueira, C., Porath‐Krause, A.J., Radujković, D., Raynaud, X., Risch, A.C., Roscher, C., Scherer‐Lorenzen, M., Schuchardt, M.A., Schütz, M., Siebert, J., Sitters, J., Spohn, M., Virtanen, R., Werner, C., Wilfahrt, P., Vicca, S. (2021):
Fertilized graminoids intensify negative drought effects on grassland productivity
Glob. Change Biol. 27 (11), 2441 - 2457
full text (doi)
<< >>