Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Zeitschriften
Titel (primär) Ruimtelijke gevolgen van beprijzen milieueffecten
Autor Eppink, F.V.
Quelle Landschap
Erscheinungsjahr 2008
Department CLE
Band/Volume 25
Heft 3
Seite von 159
Seite bis 161
Sprache niederländisch
Abstract De natuur in Nederland staat door economische groei onder aanhoudende en hoge druk. De vrije grondmarkt houdt geen rekening met effecten op milieu en biodiversiteit. Beprijzen van deze effecten zou tot verschuivingen in de ruimtelijke verdeling van grondgebruiksfuncties kunnen leiden. De milieueffecten die in deze studie aan bod komen zijn verzuring - van acht natuurtypen door specifiek vier vormen van landbouw - en versnippering van van natuur - door negentien soorten van menselijk grondgebruik. Het model LUMOS-RS is daarbij gehanteerd
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=909
Eppink, F.V. (2008):
Ruimtelijke gevolgen van beprijzen milieueffecten
Landschap 25 (3), 159 - 161