Die Geschäftsführung des UFZ


Prof. Dr. Georg Teutsch. Foto: André Künzelmann/UFZ


Wissenschaftlicher Geschäftsführer


Prof. Dr. Georg Teutsch
Curriculum vitae
 

Dr. Sabine König. Foto: André Künzelmann/UFZ


Administrative Geschäftsführerin


Dr. Sabine König
Curriculum vitae

 


Referentinnen

Dr. Stefanie Baumert. Foto: Franziska Werner

Dr. Stefanie Baumert
Referentin für die Programmforschung POF IV
Telefon: +49 341 235-1283
Fax: +49 341 235-1388
stefanie.baumert@ufz.de

Dr. Annemarie Müller. Foto: Sebastian Wiedling/UFZ

Dr. Annemarie Müller
Referentin des Wissenschaftlichen Geschäftsführers
Telefon: +49 341 235-1728
Fax: +49 341 235-1388
annemarie.mueller@ufz.de

Katharina Brauer. Foto: Franziska Werner

Katharina Donner
Referentin der Administrativen Geschäftsführerin
Telefon: +49 341 235-1007
Fax: +49 341 235-1388
katharina.donner@ufz.de


Sekretariat

Nathalie Grüneberger. Foto: Sebastian Wiedling

Nathalie Grüneberger
Sekretariat des Wissenschaftlichen Geschäftsführers
Telefon: +49 341 235-1800
Fax: +49 341 235-1388
nathalie.grueneberger@ufz.de

Anne Schulze-Schellenberg; Foto: Sebastian Wiedling/UFZ

Anne Schulze-Schellenberg
Sekretariat der Administrativen Geschäftsführerin
Telefon: +49 341 235-1801
Fax: +49 341 235-1388
anne.schulze-schellenberg@ufz.de

Heike Peters. Foto: Franziska Werner

Heike Peters (in Elternzeit)
Sekretariat der Administrativen Geschäftsführerin
Telefon: +49 341 235-1801
Fax: +49 341 235-1388
heike.peters@ufz.de


Gremienkoordination

Wencke Dittmann. Foto: Sebastian Wiedling

Wencke Dittmann
Gremienkoordination (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung)
Telefon: +49 341 235-1037
Fax: +49 341 235-1388
wencke.dittmann@ufz.de