Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Tagungsbeiträge
Titel (primär) Perspektywy proekologicznego rozwoju regionów górniczych na przykładzie południowego rejonu okręgu przemysłowego Lipska
Titel (sekundär) Rekultiywacja i ochrona środowiska w regionach górniczo-przemyslowych, tom II, Legnica, 4.-6.6.1998
Autor Ring, I.; Weiß, H. ORCID logo
Erscheinungsjahr 1999
Department OEKON; GWS; OEKUS; PB IBFL
Seite von 53
Seite bis 61
Sprache polnisch
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=8326
Ring, I., Weiß, H. (1999):
Perspektywy proekologicznego rozwoju regionów górniczych na przykładzie południowego rejonu okręgu przemysłowego Lipska
Rekultiywacja i ochrona środowiska w regionach górniczo-przemyslowych, tom II, Legnica, 4.-6.6.1998
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Legnica, 53 - 61