Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Zeitschriften
Titel (primär) Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord
Autor Alnor, T.H.; Kristiansen, S.M.; Graeber, D.; Kronvang, B.
Quelle Vand & Jord
Erscheinungsjahr 2017
Department ASAM
Band/Volume 24
Heft 4
Seite von 132
Seite bis 136
Sprache dänisch
UFZ Querschnittsthemen RU2;
Abstract Det er velkendt, at dyrkning af jord kan udlede ekstra kulstof til atmosfæren, men intensiv dyrkning mobiliserer også større mængder organisk bundet kulstof til vandløb, som giver øget næring til alger og bakterier i vandmiljøer. Nye studier tyder på, at dette opløste organiske kulstof er meget gammelt. Markpraksis og dræning er hovedårsagen til remobilisering og den kemiske sammensætning af det organisk materiale. Udvaskningen af organisk stof til vandløbene slider på jordens kulstoflager der har stor betydning for jordens kvalitet, ligesom det på længere sigt øger udledning af nitrogenforbindelser.
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19810
Alnor, T.H., Kristiansen, S.M., Graeber, D., Kronvang, B. (2017):
Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord
Vand & Jord 24 (4), 132 - 136