Details zur Publikation

Referenztyp Zeitschriften
DOI / URL
Titel (primär) Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Autor Malina, G.; Bujak, I.;
Journal / Serie Ochrona Środowiska
Erscheinungsjahr 2017
Department CATHYD;
Band/Volume 39
Heft 3
Sprache polnisch;
POF III (gesamt) T31;
UFZ Querschnittsthemen RU2;
ID 19454
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=19454
Malina, G., Bujak, I. (2017):
Ocena możliwości skojarzenia magazynowania energii cieplnej w warstwie wodonośnej z remediacją wód podziemnych / Evaluation of a potential to combine aquifer thermal energy storage with groundwater remediation
Ochr. Sr. 39 (3), 9 - 18