Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Buchkapitel
Titel (primär) Wsparcie procesu decyzyjnego przy ponownym użytkowaniu terenu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowe podejścia i narzędzia
Titel (sekundär) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Autor Bleicher, A.; Bartke, S.
Herausgeber Skowronka, J.
Erscheinungsjahr 2013
Department OEKON; SUSOZ
Seite von 183
Seite bis 189
Sprache polnisch
UFZ Querschnittsthemen RU6;
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=13997
Bleicher, A., Bartke, S. (2013):
Wsparcie procesu decyzyjnego przy ponownym użytkowaniu terenu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowe podejścia i narzędzia
In: Skowronka, J. (ed.)
Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, p. 183 - 189