Details zur Publikation

Kategorie Textpublikation
Referenztyp Buchkapitel
Titel (primär) Usprawnienie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych w Europie za pomocą odpowiednio dostosowanej platformy informacyjnej, komunikacji, priorytetyzacji oraz oceny
Titel (sekundär) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Autor Bartke, S.; Rizzo, E.; Giubilato, E.; Pizzol, L.; Critto, A.; Marcomini, A.
Herausgeber Skowronka, J.
Erscheinungsjahr 2013
Department OEKON
Seite von 135
Seite bis 143
Sprache polnisch
UFZ Querschnittsthemen RU6
dauerhafte UFZ-Verlinkung https://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=13996
Bartke, S., Rizzo, E., Giubilato, E., Pizzol, L., Critto, A., Marcomini, A. (2013):
Usprawnienie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych w Europie za pomocą odpowiednio dostosowanej platformy informacyjnej, komunikacji, priorytetyzacji oraz oceny
In: Skowronka, J. (ed.)
Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, p. 135 - 143