Details zur Publikation

Referenztyp Buchkapitel
DOI / URL
Titel (primär) Usprawnienie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych w Europie za pomocą odpowiednio dostosowanej platformy informacyjnej, komunikacji, priorytetyzacji oraz oceny
Titel (sekundär) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Autor Bartke, S.; Rizzo, E.; Giubilato, E.; Pizzol, L.; Critto, A.; Marcomini, A.;
Herausgeber Skowronka, J.;
Erscheinungsjahr 2013
Department OEKON;
Sprache polnisch;
POF III (gesamt) T13;
UFZ Querschnittsthemen RU6
ID 13996
dauerhafte UFZ-Verlinkung http://www.ufz.de/index.php?en=20939&ufzPublicationIdentifier=13996
Bartke, S., Rizzo, E., Giubilato, E., Pizzol, L., Critto, A., Marcomini, A. (2013):
Usprawnienie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych w Europie za pomocą odpowiednio dostosowanej platformy informacyjnej, komunikacji, priorytetyzacji oraz oceny
In: Skowronka, J. (ed.)
Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, p. 135 - 143