Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

1 Treffer

<< >>
ID Publikation
16316 Manning, P., Gossner, M.M., Bossdorf, O., Allan, E., Zhang, Y.-Y., Prati, D., Blüthgen, N., Boch, S., Böhm, S., Börschig, C., Hölzel, N., Jung, K., Klaus, V.H., Klein, A.M., Kleinebecker, T., Krauss, J., Lange, M., Müller, J., Pašalić, E., Socher, S.A., Tschapka, M., Türke, M., Weiner, C., Werner, M., Gockel, S., Hemp, A., Renner, S.C., Wells, K., Buscot, F., Kalko, E.K.V., Linsenmair, K.E., Weisser, W.W., Fischer, M. (2015):
Grassland management intensification weakens the associations among the diversities of multiple plant and animal taxa
Ecology 96 (6), 1492 - 1501
Volltext (DOI)
<< >>