Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

16 Treffer

<< >>
ID Publikation
13978 Allan, E., Weisser, W.W., Fischer, M., Schulze, E.-D., Weigelt, A., Roscher, C., Baade, J., Barnard, R.L., Beßler, H., Buchmann, N., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Engels, C., Fergus, A.J.F., Gleixner, G., Gubsch, M., Halle, S., Klein, A.M., Kertscher, I., Kuu, A., Lange, M., Le Roux, X., Meyer, S.T., Migunova, V.D., Milcu, A., Niklaus, P.A., Oelmann, Y., Pašalić, E., Petermann, J.S., Poly, F., Rottstock, T., Sabais, A.C.W., Scherber, C., Scherer-Lorenzen, M., Scheu, S., Steinbeiss, S., Schwichtenberg, G., Temperton, V., Tscharntke, T., Voigt, W., Wilcke, W., Wirth, C., Schmid, B. (2013):
A comparison of the strength of biodiversity effects across multiple functions
Oecologia 173 (1), 223 - 237
Volltext (DOI)
21091 Craven, D., Eisenhauer, N., Pearse, W.D., Hautier, Y., Isbell, F., Roscher, C., Bahn, M., Beierkuhnlein, C., Bönisch, G., Buchmann, N., Byun, C., Catford, J.A., Cerabolini, B.E.L., Cornelissen, J.H.C., Craine, J.M., De Luca, E., Ebeling, A., Griffin, J.N., Hector, A., Hines, J., Jentsch, A., Kattge, J., Kreyling, J., Lanta, V., Lemoine, N., Meyer, S.T., Minden, V., Onipchenko, V., Wayne Polley, H., Reich, P.B., van Ruijven, J., Schamp, B., Smith, M.D., Soudzilovskaia, N.A., Tilman, D., Weigelt, A., Wilsey, B., Manning, P. (2018):
Multiple facets of biodiversity drive the diversity–stability relationship
Nat. Ecol. Evol. 2 (10), 1579 - 1587
Volltext (DOI)
17390 Craven, D., Isbell, F., Manning, P., Connolly, J., Bruelheide, H., Ebeling, A., Roscher, C., van Ruijven, J., Weigelt, A., Wilsey, B., Beierkuhnlein, C., De Luca, E., Griffin, J.N., Hautier, Y., Hector, A., Jentsch, A., Kreyling, J., Lanta, V., Loreau, M., Meyer, S.T., Mori, A.S., Naeem, S., Palmborg, C., Wayne Polley, H., Reich, P.B., Schmid, B., Siebenkäs, A., Seabloom, E., Thakur, M.P., Tilman, D., Vogel, A., Eisenhauer, N. (2016):
Plant diversity effects on grassland productivity are robust to both nutrient enrichment and drought
Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci. 371 (1694), art. 20150277
Volltext (DOI)
22081 Eisenhauer, N., Schielzeth, H., Barnes, A.D., Barry, K., Bonn, A., Brose, U., Bruelheide, H., Buchmann, N., Buscot, F., Ebeling, A., Ferlian, O., Freschet, G.T., Giling, D.P., Hättenschwiler, S., Hillebrand, H., Hines, J., Isbell, F., Koller-France, E., König-Ries, B., de Kroon, H., Meyer, S.T., Milcu, A., Müller, J., Nock, C.A., Petermann, J.S., Roscher, C., Scherber, C., Scherer-Lorenzen, M., Schmid, B., Schnitzer, S.A., Schuldt, A., Tscharntke, T., Türke, M., van Dam, N.M., van der Plas, F., Vogel, A., Wagg, C., Wardle, D.A., Weigelt, A., Weisser, W.W., Wirth, C., Jochum, M. (2019):
A multitrophic perspective on biodiversity–ecosystem functioning research
In: Eisenhauer, N., Bohan, D.A., Dumbrell, A.J. (eds.)
Mechanisms underlying the relationship between biodiversity and ecosystem function
Advances in Ecological Research 61
Academic Press / Elsevier, London, p. 1 - 54
Volltext (DOI)
21717 Giling, D.P., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Meyer, S.T., Roscher, C., Rzanny, M., Voigt, W., Weisser, W.W., Hines, J. (2019):
Plant diversity alters the representation of motifs in food webs
Nat. Commun. 10 , art. 1226
Volltext (DOI)
16813 Isbell, F., Craven, D., Connolly, J., Loreau, M., Schmid, B., Beierkuhnlein, C., Bezemer, T.M., Bonin, C., Bruelheide, H., De Luca, E., Ebeling, A., Griffin, J.N., Guo, Q., Hautier, Y., Hector, A., Jentsch, A., Kreyling, J., Lanta, V., Manning, P., Meyer, S.T., Mori, A.S., Naeem, S., Niklaus, P.A., Wayne Polley, H., Reich, P.B., Roscher, C., Seabloom, E.W., Smith, M.D., Thakur, M.P., Tilman, D., Tracy, B.F., van der Putten, W.H., van Ruijven, J., Weigelt, A., Weisser, W.W., Wilsey, B., Eisenhauer, N. (2015):
Biodiversity increases the resistance of ecosystem productivity to climate extremes
Nature 526 (7574), 574 - 577
Volltext (DOI)
23632 Jochum, M., Fischer, M., Isbell, F., Roscher, C., van der Plas, F., Boch, S., Boenisch, G., Buchmann, N., Catford, J.A., Cavender-Bares, J., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Gleixner, G., Hölzel, N., Kattge, J., Klaus, V.H., Kleinebecker, T., Lange, M., Le Provost, G., Meyer, S.T., Molina-Venegas, R., Mommer, L., Oelmann, Y., Penone, C., Prati, D., Reich, P.B., Rindisbacher, A., Schäfer, D., Scheu, S., Schmid, B., Tilman, D., Tscharntke, T., Vogel, A., Wagg, C., Weigelt, A., Weisser, W.W., Wilcke, W., Manning, P. (2020):
The results of biodiversity–ecosystem functioning experiments are realistic
Nat. Ecol. Evol. 4 (11), 1485 - 1494
Volltext (DOI)
14412 Loranger, H., Weisser, W.W., Ebeling, A., Eggers, T., De Luca, E., Loranger, J., Roscher, C., Meyer, S.T. (2014):
Invertebrate herbivory increases along an experimental gradient of grassland plant diversity
Oecologia 174 (1), 183 - 193
Volltext (DOI)
13222 Loranger, J., Meyer, S.T., Shipley, B., Kattge, J., Loranger, H., Roscher, C., Weisser, W.W. (2012):
Predicting invertebrate herbivory from plant traits: evidence from 51 grassland species in experimental monocultures
Ecology 93 (12), 2674 - 2682
Volltext (DOI)
13866 Loranger, J., Meyer, S.T., Shipley, B., Kattge, J., Loranger, H., Roscher, C., Wirth, C., Weisser, W.W. (2013):
Predicting invertebrate herbivory from plant traits: polycultures show strong nonadditive effects
Ecology 94 (7), 1499 - 1509
Volltext (DOI)
18302 Meyer, S.T., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Hertzog, L., Hillebrand, H., Milcu, A., Pompe, S., Abbas, M., Bessler, H., Buchmann, N., De Luca, E., Engels, C., Fischer, M., Gleixner, G., Hudewenz, A., Klein, A.-M., de Kroon, H., Leimer, S., Loranger, H., Mommer, L., Oelmann, Y., Ravenek, J.M., Roscher, C., Rottstock, T., Scherber, C., Scherer-Lorenzen, M., Scheu, S., Schmid, B., Schulze, E.-D., Staudler, A., Strecker, T., Temperton, V., Tscharntke, T., Vogel, A., Voigt, W., Weigelt, A., Wilcke, W., Weisser, W.W. (2016):
Effects of biodiversity strengthen over time as ecosystem functioning declines at low and increases at high biodiversity
Ecosphere 7 (12), e01619
Volltext (DOI)
20071 Meyer, S.T., Ptacnik, R., Hillebrand, H., Bessler, H., Buchmann, N., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Engels, C., Fischer, M., Halle, S., Klein, A.-M., Oelmann, Y., Roscher, C., Rottstock, T., Scherber, C., Scheu, S., Schmid, B., Schulze, E.-D., Temperton, V.M., Tscharntke, T., Voigt, W., Weigelt, A., Wilcke, W., Weisser, W.W. (2018):
Biodiversity–multifunctionality relationships depend on identity and number of measured functions
Nat. Ecol. Evol. 2 (1), 44 - 49
Volltext (DOI)
19117 Meyer, S.T., Scheithe, L., Hertzog, L., Ebeling, A., Wagg, C., Roscher, C., Weisser, W.W. (2017):
Consistent increase in herbivory along two experimental plant diversity gradients over multiple years
Ecosphere 8 (7), e01876
Volltext (DOI)
13651 Milcu, A., Allan, E., Roscher, C., Jenkin, T., Meyer, S.T., Flynn, D.F.B., Bessler, H., Buscot, F., Engels, C., Gubsch, M., König, S., Lipowsky, A., Loranger, J., Renker, C., Scherber, C., Schmid, B., Thébault, E., Wubet, T., Weisser, W.W., Scheu, S., Eisenhauer, N. (2013):
Functionally and phylogenetically diverse plant communities key to soil biota
Ecology 94 (8), 1878 - 1885
Volltext (DOI)
22039 Vogel, A., Ebeling, A., Gleixner, G., Roscher, C., Scheu, S., Ciobanu, M., Koller-France, E., Lange, M., Lochner, A., Meyer, S.T., Oelmann, Y., Wilcke, W., Schmid, B., Eisenhauer, N. (2019):
A new experimental approach to test why biodiversity effects strengthen as ecosystems age
In: Eisenhauer, N., Bohan, D.A., Dumbrell, A.J. (eds.)
Mechanisms underlying the relationship between biodiversity and ecosystem function
Advances in Ecological Research 61
Academic Press / Elsevier, London, p. 221 - 264
Volltext (DOI)
22344 Vogel, A., Manning, P., Cadotte, M.W., Cowles, J., Isbell, F., Jousset, A.L.C., Kimmel, K., Meyer, S.T., Reich, P.B., Roscher, C., Scherer-Lorenzen, M., Tilman, D., Weigelt, A., Wright, A.J., Eisenhauer, N., Wagg, C. (2019):
Lost in trait space: species-poor communities are inflexible in properties that drive ecosystem functioning
In: Eisenhauer, N., Bohan, D.A., Dumbrell, A.J. (eds.)
Mechanisms underlying the relationship between biodiversity and ecosystem function
Advances in Ecological Research 61
Academic Press / Elsevier, London, p. 91 - 131
Volltext (DOI)
<< >>