Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

4 Treffer

<< >>
ID Publikation
22451 Barry, K.E., van Ruijven, J., Mommer, L., Bai, Y., Beierkuhnlein, C., Buchmann, N., de Kroon, H., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Guimarães‐Steinicke, C., Hildebrandt, A., Isbell, F., Milcu, A., Neßhöver, C., Reich, P.B., Roscher, C., Sauheitl, L., Scherer‐Lorenzen, M., Schmid, B., Tilman, D., von Felten, S., Weigelt, A. (2020):
Limited evidence for spatial resource partitioning across temperate grassland biodiversity experiments
Ecology 101 (1), e02905
Volltext (DOI)
21274 Jesch, A., Barry, K.E., Ravenek, J.M., Bachmann, D., Strecker, T., Weigelt, A., Buchmann, N., de Kroon, H., Gessler, A., Mommer, L., Roscher, C., Scherer‐Lorenzen, M. (2018):
Below‐ground resource partitioning alone cannot explain the biodiversity–ecosystem function relationship: A field test using multiple tracers
J. Ecol. 106 (5), 2002 - 2018
Volltext (DOI)
22250 Kambach, S., Allan, E., Bilodeau-Gauthier, S., Coomes, D.A., Haase, J., Jucker, T., Kunstler, G., Müller, S., Nock, C., Paquette, A., van der Plas, F., Ratcliffe, S., Roger, F., Ruiz‐Benito, P., Scherer‐Lorenzen, M., Auge, H., Bouriaud, O., Castagneyrol, B., Dahlgren, J., Gamfeldt, L., Jactel, H., Kändler, G., Koricheva, J., Lehtonen, A., Muys, B., Ponette, Q., Setiawan, N., Van de Peer, T., Verheyen, K., Zavala, M.A., Bruelheide, H. (2019):
How do trees respond to species mixing in experimental compared to observational studies?
Ecol. Evol. 9 (19), 11254 - 11265
Volltext (DOI)
24351 Van Sundert, K., Khan, M.A.S.A., Bharath, S., Buckley, Y.M., Caldeira, M.C., Donohue, I., Dubbert, M., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Eskelinen, A., Finn, A., Gebauer, T., Haider, S., Hansart, A., Jentsch, A., Kübert, A., Nijs, I., Nock, C.A., Nogueira, C., Porath‐Krause, A.J., Radujković, D., Raynaud, X., Risch, A.C., Roscher, C., Scherer‐Lorenzen, M., Schuchardt, M.A., Schütz, M., Siebert, J., Sitters, J., Spohn, M., Virtanen, R., Werner, C., Wilfahrt, P., Vicca, S. (2021):
Fertilized graminoids intensify negative drought effects on grassland productivity
Glob. Change Biol. 27 (11), 2441 - 2457
Volltext (DOI)
<< >>