Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

2 Treffer

<< >>
ID Publikation
25262 Radujković, D., Verbruggen, E., Seabloom, E.W., Bahn, M., Biederman, L.A., Borer, E.T., Boughton, E.H., Catford, J.A., Campioli, M., Donohue, I., Ebeling, A., Eskelinen, A., Fay, P.A., Hansart, A., Knops, J.M.H., MacDougall, A.S., Ohlert, T., Venterink, H.O., Raynaud, X., Risch, A.C., Roscher, C., Schütz, M., Silveira, M.L., Stevens, C.J., Van Sundert, K., Virtanen, R., Wardle, G.M., Wragg, P.D., Vicca, S. (2021):
Soil properties as key predictors of global grassland production: Have we overlooked micronutrients?
Ecol. Lett.
Volltext (DOI)
24351 Van Sundert, K., Khan, M.A.S.A., Bharath, S., Buckley, Y.M., Caldeira, M.C., Donohue, I., Dubbert, M., Ebeling, A., Eisenhauer, N., Eskelinen, A., Finn, A., Gebauer, T., Haider, S., Hansart, A., Jentsch, A., Kübert, A., Nijs, I., Nock, C.A., Nogueira, C., Porath‐Krause, A.J., Radujković, D., Raynaud, X., Risch, A.C., Roscher, C., Scherer‐Lorenzen, M., Schuchardt, M.A., Schütz, M., Siebert, J., Sitters, J., Spohn, M., Virtanen, R., Werner, C., Wilfahrt, P., Vicca, S. (2021):
Fertilized graminoids intensify negative drought effects on grassland productivity
Glob. Change Biol. 27 (11), 2441 - 2457
Volltext (DOI)
<< >>