Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

3 Treffer

<< >>
ID Publikation
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
Volltext (DOI)
14325 Pyšek, P., Jarošík, V., Pergl, J., Moravcová, L., Chytrý, M., Kühn, I. (2014):
Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits
Biol. Invasions 16 (3), 577 - 589
Volltext (DOI)
15271 Pyšek, P., Manceur, A.M., Alba, C., McGregor, K.F., Pergl, J., Štajerová, K., Chytrý, M., Danihelka, J., Kartesz, J., Klimešová, J., Lučanová, M., Moravcová, L., Nishino, M., Sádlo, J., Suda, J., Tichý, L., Kühn, I. (2015):
Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time
Ecology 96 (3), 762 - 774
Volltext (DOI)
<< >>