Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

4 Treffer

<< >>
ID Publikation
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
Volltext (DOI)
16125 Lososová, Z., de Bello, F., Chytrý, M., Kühn, I., Pyšek, P., Sádlo, J., Winter, M., Zelený, D. (2015):
Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering
Glob. Ecol. Biogeogr. 24 (7), 786 - 794
Volltext (DOI)
502 Pyšek, P., Jarošík, V., Pergl, J., Randall, R., Chytrý, M., Kühn, I., Tichý, L., Danihelka, J., Chrtek jun., J., Sádlo, J. (2009):
The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits
Divers. Distrib. 15 (5), 891 - 903
Volltext (DOI)
15271 Pyšek, P., Manceur, A.M., Alba, C., McGregor, K.F., Pergl, J., Štajerová, K., Chytrý, M., Danihelka, J., Kartesz, J., Klimešová, J., Lučanová, M., Moravcová, L., Nishino, M., Sádlo, J., Suda, J., Tichý, L., Kühn, I. (2015):
Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time
Ecology 96 (3), 762 - 774
Volltext (DOI)
<< >>