Author (Surname)
Year DOI
Title (primary)
Title (secondary)
ISBN ISSN
Ref Type Edition
Journal / Series
POFIII
Department
Free/Open Access
sort by: Author Year Title (Primary) ID
                Export:

5 Hits

<< >>
ID publication
21590 Bugmann, H., Seidl, R., Hartig, F., Bohn, F., Brůna, J., Cailleret, M., François, L., Heinke, J., Henrot, A.-J., Hickler, T., Hülsmann, L., Huth, A., Jacquemin, I., Kollas, C., Lasch‐Born, P., Lexer, M.J., Merganič, J., Merganičová, K., Mette, T., Miranda, B.R., Nadal‐Sala, D., Rammer, W., Rammig, A., Reineking, B., Roedig, E., Sabaté, S., Steinkamp, J., Suckow, F., Vacchiano, G., Wild, J., Xu, C., Reyer, C.P.O. (2019):
Tree mortality submodels drive simulated long‐term forest dynamics: assessing 15 models from the stand to global scale
Ecosphere 10 (2), e02616
full text (doi)
24245 Chytrý, M., Danihelka, J., Kaplan, Z., Wild, J., Holubová, D., Novotný, P., Řezníčková, M., Rohn, M., Dřevojan, P., Grulich, V., Klimešová, J., Lepš, J., Lososová, Z., Pergl, J., Sádlo, J., Šmarda, P., Štěpánková, P., Tichý, L., Axmanová, I., Bartušková, A., Blažek, P., Chrtek jun., J., Fischer, F.M., Guo, W.-Y., Herben, T., Janovský, Z., Konečná, M., Kühn, I., Moravcová, L., Petřík, P., Pierce, S., Prach, K., Prokešová, H., Štech, M., Těšitel, J., Těšitelová, T., Večeřa, M., Zelený, D., Pyšek, P. (2021):
Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Pladias – databáze české flóry a vegetace
Preslia 93 (1), 1 - 87
full text (doi)
11961 Chytrý, M., Wild, J., Pyšek, P., Jarošík, V., Dendoncker, N., Reginster, I., Pino, J., Maskell, L.C., Vilà, M., Pergl, J., Kühn, I., Spangenberg, J.H., Settele, J. (2012):
Projecting trends in plant invasions in europe under different scenarios of future land-use change
Glob. Ecol. Biogeogr. 21 (1), 75 - 87
full text (doi)
10401 Pyšek, P., Jarošík, V., Hulme, P.E., Kühn, I., Wild, J., Arianoutsou, M., Bacher, S., Chiron, F., Didžiulis, V., Genovesi, P., Gherardi, F., Hejda, M., Kark, S., Lambdon, P.W., Desprez-Loustau, M.-L., Nentwig, W., Pergl, J., Poboljšaj, K., Rabitsch, W., Roques, A., Roy, D.B., Shirley, S., Solarz, W., Vilà, M., Winter, M. (2010):
Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107 (27), 12157 - 12162
full text (doi)
1574 Wild, J., Winkler, E. (2008):
Krummholz and grassland coexistence above the forest-line in the Krkonoše Mountains: grid-based model of shrub dynamics
Ecol. Model. 213 (3-4), 293 - 307
full text (doi)
<< >>