Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

1 Treffer

<< >>
ID Publikation
11347 Schulze, E.-D., Ciais, P., Luyssaert, S., Schrumpf, M., Janssens, I., Thiruchittampalam, B., Theloke, J., Saurat, M., Bringezu, S., Lelieveld, J., Lohila, A., Rebmann, C., Jung, M., Bastviken, D., Abril, G., Grassi, G., Leip, A., Freibauer, A., Kutsch, W., Don, A., Nieschulze, J., Börner, A., Gasch, J.H., Dolman, A.J. (2010):
The European carbon balance. Part 4: integration of carbon and other trace-gas fluxes
Glob. Change Biol. 16 (5), 1451 - 1469
Volltext (DOI)
<< >>