Autor (Nachname)
Erscheinungsjahr DOI
Titel (primär)
Titel (sekundär)
ISBN ISSN
Referenztyp Ausgabe (Jahrgang/Band)
Journal / Serie
POFIII
Department
Free/Open Access
Sortieren nach: Autor Erscheinungsjahr Titel (primär) ID
                Export:

2 Treffer

<< >>
ID Publikation
94 Brack, W., Apitz, S.E., Borchardt, D., Brils, J., Cardoso, A.C., Foekema, E.M., van Gils, J., Jansen, S., Harris, B., Hein, M., Heise, S., Hellsten, S., de Maagd, P.G.-J., Müller, D., Panov, V.E., Posthuma, L., Quevauviller, P., Verdonschot, P.F.M., von der Ohe, P.C. (2009):
Towards a holistic and risk-based management of European river basins
Integr. Environ. Assess. Manag. 5 (1), 5 - 10
Volltext (DOI)
10065 Hein, M., Rotter, S., Schmitt-Jansen, M., von der Ohe, P.C., Brack, W., de Deckere, E., Schmitt, C., de Zwart, D., Posthuma, L., Foekema, E.M., Muñoz, I., Sabater, S., Segner, H., Semenzin, E., Marcomini, A., van Gils, J., van Hattum, B., van Vliet, L.A. (2010):
MODELKEY. Key findings and recommendations for reaching the EU Water Framework Directive's quality objectives
UWSF 22 (3), 217 - 228
Volltext (DOI)
<< >>